Zdjęcie siedziby Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku


Prokuratura Regionalna
w Białymstoku

15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 32

tel. (85) 67 68 100
faks. (85) 73 27 913
e-mail: sekretariat@bialystok.pr.gov.pl

PA Białystok PO Białystok PO Suwałki PO Olsztyn PO Łomża PO Ostrołęka


Informacje Prasowe

2017-11-27 09:25:32

Prawomocny wyrok za udział w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzącej agencję towarzyską.

     W dniu 23 listopada 2017r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 10 kwietnia 2017 roku wobec 6 osób, które Prokuratura Regionalna w Białymstoku oskarżyła o udział w latach 2008 - 2015 r. w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu ułatwianie i czerpanie korzyści z nierządu, jak również tzw. pranie brudnych pieniędzy - art. 258 § 1 i 3 k.k., 204 § 2 k.k. i 299 § 1, 5 i 6 k.k. oraz wobec kolejnych 3 osób oskarżonych wyłącznie o tzw. pranie brudnych pieniędzy - art. 299 § 1 i 5 k.k.

     Jak działali sprawcy.

     Sześcioro skazanych, pod pozorem prowadzonej w Łomży działalności hotelarskiej przy ul. Zamiejskiej, zapewniało ochronę, zakwaterowanie, fikcyjne zatrudnienie oraz udostępniało pokoje celem uprawiania prostytucji przez co najmniej 69 kobiet narodowości polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. W zamian sprawcy pobierali 50 % kwoty wypłacanej za usługę seksualną, co łącznie pozwoliło na uzyskanie korzyści w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.

     Sprawcy zostali pozbawieni wszystkich korzyści majątkowych z przestępstwa.

     Uzyskane z czynu zabronionego pieniądze lokowali na rachunkach bankowych, a także kupowali nieruchomości, które następnie przekazywali członkom rodziny. Ustalono, iż przestępcy nabyli 9 nieruchomości w postaci gruntów rolnych, działek budowlanych i mieszkań o łącznej wartości ponad 600 000 złotych, które zostały w toku śledztwa zabezpieczone przez prokuratora. Nadto w trakcie postepowania przygotowawczego na poczet przyszłych kar i środków karnych o charakterze majątkowym zajęto m.in. na rachunkach bankowych i w gotówce środki pieniężne w kwocie ponad 520 000 zł, a także 3 samochody osobowe o wartości w sumie 90 000 zł.

     Sąd na wniosek prokuratora orzekł wobec oskarżonych przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa w postaci pieniędzy i praw majątkowych do nieruchomości oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z sutenerstwa i pochodzących z tzw. prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych.

     Ponadto wobec dwóch mężczyzn – założycieli i kierujących grupą zapadły wyroki 6 i 4 lat pozbawienia wolności. Wobec pozostałych orzeczono kary łączne pozbawienia wolności w wymiarze od 10 miesięcy do roku i 3 miesięcy z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby od 2 do 3 lat oraz grzywny w wysokości od 3000 zł do 20 000 zł. Od skazanych zasądzono koszty postępowania.

2017-11-16 19:14:53

JPK_baner_rolnicy

Rolnicy także będą składać JPK_VAT
- nowy obowiązek od 1 stycznia


Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa
podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona
podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT,
będzie wielu rolników indywidualnych.

Czytaj więcej…

Więcej...

Logo Systemu SDA

Projekt Prokuratury Generalnej

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


NiebieskaLinia

        Przemoc w rodzinie

>>> Prokuratura Regionalna w Białymstoku © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. e-mail: webmaster <<<